ยินดีต้อนรับสู่รั้วเขียวแสด โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2 อาคาร โรงเรียนเมืองหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน ปิดโรงเรียนภายใน วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 29 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 26 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน 25 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 นี้ 19 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพิ่มเติม) 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ร้าค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน 12 พ.ค. 65
จดหมายข่าว : รอบรั้วเมืองหลังสวน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 : กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2566 04 ก.พ. 66
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 : แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ 04 ก.พ. 66
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล 04 ก.พ. 66
วันที่ 24-27 มกราคม 2566 : โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในระดับสถานศึกษา โรงเรียนเมืองหลังสวนและโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 04 ก.พ. 66
วันที่ 24 มกราคม 2566 : กิจกรรมวันตรุษจีน 04 ก.พ. 66
วันที่ 16 มกราคม 2566 : รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ งานวันครู ประจำปี 2566 21 ม.ค. 66
วันที่ 16 มกราคม 2566 : กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 21 ม.ค. 66
วันที่ 15 มกราคม 2566 : การแข่งขันวิ่งรายการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 21 ม.ค. 66
ประมวลภาพกิจกรรมเมืองหลังสวน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ณ จ.สตูล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 อำเภอหลังสวน
บรรยายกาศทัศนศึกษาวันที่12 ม.ค.63 ระดับชั้น ม.2และม.5
บรรยากาศยามเย็นกับการฝึกซ้อมกีฬายิงธนูโรงเรียนเมืองหลังสวน
มอบถ้วยรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา
วีดิทัศน์เมืองหลังสวน
MLS Wish You A Merry Christmas
วิดีโอสั้น ค.ป.ภ. เรื่อง "พ.ร.บ. ช่วยท่านได้"
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โครงการอบรม พัฒนาข้าราชการครู เพื่อการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ณ จ.สตูล
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัลครูดีศรีหลังสวน ในวันครู ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับนายพรพิชัย กาญจนนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รับรางวัลชนะเลิศและรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีนายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
การเฝ้าระวัง ติดตาม แผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน
แนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน ภาคเรียนที่ 1/2565
วีดีโอแนะนำวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal swab ในการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง
คู่มือการป้องกันโควิดและแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเมืองหลังสวน
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 ในชุมชน
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
คุณคิดยังไงกับการบูรณะห้องเรียน (2128/1) 02 ก.พ. 58
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (2724/2) 02 ก.พ. 58
คุณคิดยังไงเกี่ยวกับความรักในวัยเรียน (4290/3) 02 ก.พ. 58
ห้องน้ำใหม่ไฉไลกว่าเดิม (5024/18) 30 ม.ค. 58
อยากทราบว่านักเรียนชั้นม.3สอบเสร็จวันไหน ปิดเทอมวันไหน?? (2041/1) 30 ม.ค. 58
จากศิษย์เก่า (2450/2) 26 มิ.ย. 55
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการร้องเรียน 16 ก.ค. 59
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอลาออก 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียน 21 ก.ค. 58
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อัพเดท 28 สิงหาคม 2565)
0. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 03 ก.ย. 65
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพื่มเติม) 03 ก.ย. 65
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 03 ก.ย. 65
5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 03 ก.ย. 65
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 03 ก.ย. 65
8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 03 ก.ย. 65
การรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสาม ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2565
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.กษมาพร ชวาลิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนเมืองหลังสวน
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารทั่วไป
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน