ยินดีต้อนรับสู่รั้วเขียวแสด โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพิ่มเติม) 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ร้าค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 07 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพิ่มเติม) 02 พ.ค. 65
จดหมายข่าว : รอบรั้วเมืองหลังสวน
ฉบับที่ ฉ46/2565:08/08/2565:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 09 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ45/2565:05/08/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายพรพิชัย กาญจนนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 09 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ44/2565:29/07/2565:คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็กพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 29 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ43/2565:28/07/2565:คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็กพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 29 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ42/2565:25/07/2565:พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565 "แคแสดเกมส์ 2565" 26 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ41/2565:21/07/2565:คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเดินทางไปเข้าร่วมงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." 22 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ40/2565:21/07/2565:แสดงความยินดีกับนางชไมพร คงหนองไทร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา 22 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ39/2565:21/07/2565:แสดงความยินดีกับนางจิตติมา มุขพริ้ม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนครนพิทยาคม 22 ก.ค. 65
ประมวลภาพกิจกรรมเมืองหลังสวน
ภาพบรรยากาศ แคแสดเกมส์ 65 วันที่ 2
คณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 “แคแสดเกมส์ 65”
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเดินทางไปเข้าร่วมงาน“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”
โครงการแนะแนวการศึกษาและรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วีดิทัศน์เมืองหลังสวน
วิดีโอสั้น ค.ป.ภ. เรื่อง "พ.ร.บ. ช่วยท่านได้"
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โครงการอบรม พัฒนาข้าราชการครู เพื่อการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565 "MLS NEXT GENERATION 2022"
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ภาค 4
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน รายการระนองมาราธอนภูเขา นานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "เสียงโตเกียวรัน"
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน รับโล่เชิดชูเกียรติให้เป็นผู้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา ทองกำเหนิด รับโล่รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563
การเฝ้าระวัง ติดตาม แผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน
แนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน ภาคเรียนที่ 1/2565
วีดีโอแนะนำวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal swab ในการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง
คู่มือการป้องกันโควิดและแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเมืองหลังสวน
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 ในชุมชน
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
คุณคิดยังไงกับการบูรณะห้องเรียน (1922/1) 02 ก.พ. 58
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (2537/2) 02 ก.พ. 58
คุณคิดยังไงเกี่ยวกับความรักในวัยเรียน (4083/3) 02 ก.พ. 58
ห้องน้ำใหม่ไฉไลกว่าเดิม (4813/18) 30 ม.ค. 58
อยากทราบว่านักเรียนชั้นม.3สอบเสร็จวันไหน ปิดเทอมวันไหน?? (1844/1) 30 ม.ค. 58
จากศิษย์เก่า (2282/3) 26 มิ.ย. 55
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการร้องเรียน 16 ก.ค. 59
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอลาออก 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียน 21 ก.ค. 58
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อัพเดท 5 ต.ค. 2564)
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547 19 ต.ค. 64
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 19 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 05 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 05 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติการศึกษา 05 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 05 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 05 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 05 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 05 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 05 ต.ค. 64
การรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสาม ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2565
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.กษมาพร ชวาลิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนเมืองหลังสวน
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารทั่วไป
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน