ยินดีต้อนรับสู่รั้วเขียวแสด โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน ปิดโรงเรียนภายใน วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 29 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 26 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน 25 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 นี้ 19 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพิ่มเติม) 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ร้าค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน 11 พ.ค. 65
จดหมายข่าว : รอบรั้วเมืองหลังสวน
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 05 ธ.ค. 65
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : สัมมนา PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงศึกษาไทย 05 ธ.ค. 65
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 30 พ.ย. 65
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 : โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 30 พ.ย. 65
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 : ทีมเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการแข่งขันเรือ 8 ฝีพาย ในงานประเพณีลอยกระทง 30 พ.ย. 65
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 : โครงการแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 25 พ.ย. 65
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 : โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนางสาวรัตธิดาพร สุวรรณเนาว์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 25 พ.ย. 65
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 : คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 25 พ.ย. 65
ประมวลภาพกิจกรรมเมืองหลังสวน
ต้อนรับคุณครูกนกกร และคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันยิงธนูและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนในโครงการต้นกล้าแห่งความดีเยาวชนตำบลวังตะกอ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วีดิทัศน์เมืองหลังสวน
วิดีโอสั้น ค.ป.ภ. เรื่อง "พ.ร.บ. ช่วยท่านได้"
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โครงการอบรม พัฒนาข้าราชการครู เพื่อการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565 "MLS NEXT GENERATION 2022"
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดี นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดี นายกฤษฎา ทองกำเหนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ทีมเรือ ศรีขรินทร์ทิพย์ นักเรียนเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทนักเรียน และได้รับถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565
โรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active learning) ของสหวิทยาเขตชุมพร 2
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประเภท ครูผู้สอน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ภาค 4
การเฝ้าระวัง ติดตาม แผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน
แนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน ภาคเรียนที่ 1/2565
วีดีโอแนะนำวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal swab ในการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง
คู่มือการป้องกันโควิดและแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเมืองหลังสวน
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 ในชุมชน
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
คุณคิดยังไงกับการบูรณะห้องเรียน (2072/1) 02 ก.พ. 58
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (2674/2) 02 ก.พ. 58
คุณคิดยังไงเกี่ยวกับความรักในวัยเรียน (4224/3) 02 ก.พ. 58
ห้องน้ำใหม่ไฉไลกว่าเดิม (4963/18) 30 ม.ค. 58
อยากทราบว่านักเรียนชั้นม.3สอบเสร็จวันไหน ปิดเทอมวันไหน?? (1980/1) 30 ม.ค. 58
จากศิษย์เก่า (2396/1) 26 มิ.ย. 55
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการร้องเรียน 16 ก.ค. 59
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอลาออก 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียน 21 ก.ค. 58
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อัพเดท 28 สิงหาคม 2565)
0. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 03 ก.ย. 65
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพื่มเติม) 03 ก.ย. 65
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 03 ก.ย. 65
5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 03 ก.ย. 65
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 03 ก.ย. 65
8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 65
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 03 ก.ย. 65
การรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสาม ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2565
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.กษมาพร ชวาลิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนเมืองหลังสวน
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารทั่วไป
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน