จดหมายข่าว : รอบรั้วเมืองหลังสวน
ฉบับที่ ฉ70/2565:19/09/2565:นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด & ฟันรัน (อ่าน 11) 20 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ69/2565:19/09/2565:การประเมินผลการปฏิบัติงามตามข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 10) 20 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ68/2565:19/09/2565:พืธีทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 12) 20 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ67/2565:19/09/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร (อ่าน 11) 20 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ66/2565:15/09/2565:การตรวจเยี่ยม ติดตาม ว9/2564 (PA) ของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 24) 17 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ65/2565:15/09/2565:โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 23) 17 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ64/2565:13/09/2565:อาจารย์อนงค์ โปขันเงินและครอบครัว มอบเงินสมทบทุนการศึกษา (อ่าน 24) 17 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ63/2565:13/09/2565:การนิเทศชั้นเรียน การเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 23) 17 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ62/2565:08/09/2565:รับตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 41) 09 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ61/2565:08/09/2565:การอบรมเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำเครือข่านสถานศึกษา หลังสวน 1 (อ่าน 38) 09 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ60/2565:08/09/2565:เหล่าสภาการชาดจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2565 (อ่าน 38) 09 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ59/2565:06/09/2565:โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการค่ายทักษะชีวิต (อ่าน 38) 09 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ58/2565:30/08/2565:การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 43) 03 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ57/2565:30/08/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการ ปพ.5 ออนไลน์ จากคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา (อ่าน 43) 03 ก.ย. 65
ฉบับที่ ฉ56/2565:19/08/2565:โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมืองเข้าเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 65) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ55/2565:19/08/2565:การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูแกนนำโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (อ่าน 73) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ54/2565:18/08/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ สำหรับการเอื้อเฟื้อและปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน (อ่าน 61) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ53/2565:18/08/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สำหรับการเอื้อเฟื้อและปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน (อ่าน 66) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ52/2565:18/08/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 55) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ51/2565:18/08/2565:โครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 48) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ50/2565:15/08/2565:โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 43) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ49/2565:15/08/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์บุญรัตน์ โปขันเงิน (อ่าน 44) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ48/2565:12/08/2565:คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 31) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ47/2565:12/08/2565:คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 30) 19 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ46/2565:08/08/2565:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 51) 09 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ45/2565:05/08/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายพรพิชัย กาญจนนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (อ่าน 53) 09 ส.ค. 65
ฉบับที่ ฉ44/2565:29/07/2565:คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็กพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 75) 29 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ43/2565:28/07/2565:คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็กพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 64) 29 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ42/2565:25/07/2565:พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565 "แคแสดเกมส์ 2565" (อ่าน 64) 26 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ41/2565:21/07/2565:คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเดินทางไปเข้าร่วมงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." (อ่าน 75) 22 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ40/2565:21/07/2565:แสดงความยินดีกับนางชไมพร คงหนองไทร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา (อ่าน 71) 22 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ39/2565:21/07/2565:แสดงความยินดีกับนางจิตติมา มุขพริ้ม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนครนพิทยาคม (อ่าน 77) 22 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ38/2565:18/07/2565:โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ" (อ่าน 74) 20 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ37/2565:18/07/2565:โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือยาว 8 ฝีพาย "แข่งเรือ-แห่เทียนเข้าพรรษา" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (อ่าน 133) 20 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ36/2565:14/07/2565:โครงการแนะแนวการศึกษาและรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อ่าน 80) 15 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ35/2565:14/07/2565:แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 72) 15 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ34/2565:14/07/2565:แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการนงนุช จิตภักดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา (อ่าน 69) 15 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ33/2565:14/07/2565:มอบทุนการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร (อ่าน 66) 15 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ32/2565:10/07/2565:แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวันชัย พลดงนอก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา (อ่าน 67) 13 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ31/2565:10/07/2565:แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปฐมพงศ์ ชวาลิต เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา (อ่าน 57) 13 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ30/2565:10/07/2565:มหกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (อ่าน 58) 13 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ29/2565:05/07/2565:โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบริหารวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 96) 06 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ28/2565:05/07/2565:การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 76) 06 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ27/2565:03/07/2565:ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวน เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่องระบบการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ณ โรงเรียนสวีวิทยา (อ่าน 282) 03 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ26/2565:02/07/2565:พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 266) 02 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ25/2565:02/07/2565:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 265) 02 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ24/2565:02/07/2565:ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวน เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการรับการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนสวีวิทยา (อ่าน 270) 02 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ23/2565:02/07/2565:การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 263) 02 ก.ค. 65
ฉบับที่ ฉ22/2565:28/06/2565:กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร (อ่าน 294) 28 มิ.ย. 65
ฉบับที่ ฉ21/2565:28/06/2565:ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 301) 28 มิ.ย. 65