ผู้บริหาร

นายนพรุจ เขียวสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ภาพกิจกรรม

โรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2554
( จำนวน 30 รูป / ดู 829 ครั้ง )
มหกรรมกีฬา- กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2011” (30-08-54)
( จำนวน 37 รูป / ดู 1006 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2554
( จำนวน 31 รูป / ดู 723 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือชุมพร สพม11 ปี 2554 #2
( จำนวน 73 รูป / ดู 1912 ครั้ง )
ทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 54 (เก็บตก)
( จำนวน 104 รูป / ดู 1989 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือชุมพร สพม11 ปี 2554 #1
( จำนวน 55 รูป / ดู 1395 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 54 โรงเรียนเมืองหลังสวน (11-08-54)
( จำนวน 48 รูป / ดู 1401 ครั้ง )
พิธีสวนสนามลูกเสือ 2554 ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน (1-07-54)
( จำนวน 48 รูป / ดู 1216 ครั้ง )
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ 2554 ณ สนามกีฬากลาง อ.หลังสวน (1-07-54)
( จำนวน 19 รูป / ดู 332 ครั้ง )
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน (13-07-54)
( จำนวน 26 รูป / ดู 883 ครั้ง )
กีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2554 "เมืองหลังสวนเกมส์" (วันแรก)
( จำนวน 44 รูป / ดู 1846 ครั้ง )
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : chaiyon.021@hotmail.com