ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มพนักงานบริการสถานที่

นายธวัช คล้ายคลิ้ง
พนังงานขับรถ

นายกิตติ เรืองมณฑป
พนักงานบริการ