ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2554
1. รางวัลชนะเลิศ เรือสวยงาม ครองโล่พระราชทานสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถ้วยเกียรติยศจากนายวิพล  นาคพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรือยาวประเภท นักเรียน และได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายเลิศพร  พงษ์พิพัทธ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหลังสวน พร้อมเงิน  รางวัล 30,000 บาท
4. รางวัลชนะเลิศ (ระดับจังหวัด) โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ปี 2554 เวทีชุมพร
5. รางวัลรองนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยในโครงการ “ยอดเยาวชนชุมพร” ประเภท นักร้องชาย
6. รางวัลชนะเลิศ ประเภทมวยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท  ม.ปลาย จากมหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2011”
7. รางวัลชนะเลิศ ประเภทมวยสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท  ม.ปลาย จากมหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2011”
8. รางวัลชนะเลิศ ประเภท มวยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท ม.ต้น จากมหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2011”
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท มวยสากล  สมัครเล่น รุ่น ฟลายเวท ม.ปลาย จากมหกรรมกีฬา- กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2011”
10. รางวัลเหรียญทอง เปตอง รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว จากมหกรรมกีฬา- กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2011”
11. รางวัลเหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 16 ปี ชายประเภททีม  จากมหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2011”
12. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา คณะครู-อาจารย์ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียน จากสำนักงาน คปภ. พร้อมเงินรางวัลรวม 27,000 บาท
13. รางวัลชมเชย การประกวดดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”
การแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้  ครั้งที่  61  ณ  จังหวัดชุมพร
1. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย   ได้รางวัลเหรียญทอง 83.2 คะแนน
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น  ได้รางวัลเหรียญทองแดง 65 คะแนน
3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีชุดต้นกำลังและไม่มี ม.ต้น ได้รางวัลเหรียญเงิน 70 คะแนน
4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.ต้น ได้รางวัลเหรียญทอง 92.5 คะแนน
 (เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ)
5. รำวงมาตรฐาน ม.ต้น  ได้รางวัลเหรียญทอง 83.2 คะแนน
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญทอง 85.66 คะแนน
7. การจัดค่ายพักแรม (Camping) ม.ต้น  ได้รางวัลเหรียญทอง 91.8 คะแนน

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2555,16:14   อ่าน 2295 ครั้ง