การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564

  2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

  3. การมีส่วนร่วมของบุคคลอื่นๆ ปีการศึกษา 2564

  4. จดหมายข่าว:ฉบับที่ 71/2563:2-4/03/64:แนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564

  5. จดหมายข่าว:ฉบับที่ 59/2563:28/01/64:ศึกษาดูงานการใช้ Google data studio และ Google app


Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.04 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.71 KB
Adobe Acrobat Document การมีส่วนร่วมของบุคคลอื่นๆ ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 784.59 KB
Adobe Acrobat Document จดหมายข่าว:ฉบับที่ 71/2563:2-4/03/64:แนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
Adobe Acrobat Document จดหมายข่าว:ฉบับที่ 59/2563:28/01/64:ศึกษาดูงานการใช้ Google data studio และ Google app   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.2 KB