สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบฯ 2565 ช่วง 6 เดือนแรก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 417.01 KB