สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบฯ 2564 ช่วง 6 เดือนแรก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.66 KB