ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 58 ถึง 08 ส.ค. 58 โครงการศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวนไปศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 กีฬาสีโรงเรียนเมืองหลังสวน